Language

Local subsites


Content

Content

Social Ansvarlighed - en del af forretningen

Vores medarbejdere

Vores multikulturelle arbejdsstyrke er fundamentet i DLH's værdihus. Med vores globale tilstedeværelse og aktiviteter er vi med til at danne grobund for lokal udvikling, skabe lokale jobmuligheder og støtte lokal forretning og infrastruktur. Vores forretning bringer os i kontakt med mange forskellige mennesker, lokale samfund, oprindelige folk og organisationer over hele verden.

Sociale Projekter

I DLH støtter vi FN’s universelle Menneskerettighedserklæring og ILO’s (International Labour Organization) kernekonventioner vedrørende afskaffelse af tvangsarbejde, diskrimination, afskaffelse af de værste former for børnearbejde, minimumsalder for arbejde, foreningsfrihed, ret til at organisere sig i fagforeninger og til kollektive forhandlinger og aflønning.

Klik på nedenstående links for at læse mere om nogle af de sociale projekter, vi har været involveret i:

Kampen mod HIV/AIDS 

Oprindelige Folk 

Malaria 

Vores leverandører

Som global virksomhed handler vi i lande med meget forskellige måder at gøre forretning på og med forskellige kulturelle skikke og juridiske rammer vedrørende respekten for og overholdelsen af arbejdstager- og menneskerettigheder. Cirka 70% af vores forsyning stammer fra ’risikolande’. Derfor er det vores ansvar at tilsikre, at vi hverken direkte eller indirekte drager fordel af, medvirker til, tilslutter os eller på anden måde faciliterer krænkelser af arbejdstager- og menneskerettigheder.

Vi har derfor i 2010 videreudviklet vores Good Supplier Program (GSP). Hovedformålet har været at forstærke dette redskab på området for arbejdstager- og menneskerettigheder, og fra 2011/12 vil det nye GSP kunne hjælpe os med at indsamle data om leverandørernes sociale performance.

Læs mere om DLH’s politik for sociale og menneskerettigheder
Læs mere om DLH og Global Compact