Language

Local subsites


Content

Content

Hvad er verificering og certificering?

Se vores interaktive model og lær mere om verificering og certificering

Verificering og certificering er processer, der er designede til at dokumentere miljømæssigt ansvarlig, social bidragende og økonomisk levedygtig forvaltning af verdens skove.

Verificering

Verificering er din garanti for, at det træ, du køber, er fældet lovligt, og at det er eksporteret med de nødvendige papirer, der dokumenterer produktets lovlighed. Verificering garanterer dog ikke nødvendigvis bæredygtig skovdrift.

Certificering

Certificering er din garanti for, at det træ, du køber, kommer fra en skov, der er drevet ansvarligt og bæredygtigt, hvor dyr og planteliv er beskyttet. Certificering garanterer også, at der bliver taget hensyn til de oprindelige folks rettigheder. Skovarbejderne er også sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn. De mest kendte internationale certificeringsstandarder er FSC og PEFC.

Begge processer er understøttet af specifikke standarder, som skal overholdes for at opnå certifikaterne.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med vores leverandører