Language

Local subsites


Content

Content

DLH - med omtanke for klimaet

Skov og klima

Verdens skove spiller en helt central rolle i den internationale debat om klimaforandringer. Faktisk er skove både en del af problemet og en meget vigtig del af løsningen på problemet.

Forvirret?  Læs blot videre.

Problemet: Afskovning

Afskovning af verdens skove anslås til at bidrage med 15-20 % af den årlige CO2-udledning til atmosfæren. De primære årsager til afskovningen er: omlægning af skovområder til landbrugsjord og kvæggræsning, urbanisering, illegal træhugst og dårlig skovdrift.

Løsningen: Træ og træprodukter

Den CO2, der udledes i atmosfæren og skaber klimaforandringer, kan reduceres på to måder; enten ved at reducere udslippet eller ved at fjerne og lagre CO2’en.

Træ har den unikke evne til at gøre begge dele. Skove fungerer som CO2-drænere, og træprodukter fungerer som CO2-lagre.

Takket være fotosyntesen kan træer opsuge store mængder af CO2 og lagre det som træ. Derfor er træprodukter essentielle som CO2-lagre. Faktisk kan anvendelse af træprodukter og træmateriale være med til at forlænge den tid, hvor det CO2, der blev opsuget af træet, forbliver lagret i træet og dermed holdt ude af atmosfæren.

CO2 forbliver i træet, indtil det forgår. Når træet forgår, frigøres CO2’en, som så igen bliver opsuget af nye træer og igen lagret som træ. For at bevare og understøtte denne naturlige proces, der opsuger og lagrer CO2, bliver vi simpelthen nødt til producere og bruge mere træmateriale.

Merværdi: Bæredygtig skovdrift

Skove, der bliver drevet bæredygtigt, er mere effektive i forhold til at opsuge CO2. I skove, der drives bæredygtigt, er der nemlig en konstant naturlig cyklus af naturlig skovvækst.

Der er mange grunde til at foretrække bæredygtig skovdrift og bæredygtige træprodukter. Ud over den essentielle funktion i forhold til klimaforandringer sikrer bæredygtig skovdrift også, at dyr og planter bliver beskyttet, og at andre vigtige økologiske processer bevares.

DLH - Omtanke for klimaet

Som en del af træbranchen er vi i DLH opmærksomme på den rolle vi kan spille i kampen mod klimaforandringer. Og vores Good Supplier Programme, vores leverandørprojekter samt vores mål med at øge vores salg af verificeret og certificeret træ og trævarer er alle redskaber, som vi ønsker at benytte til at yde vores bidrag.

Derudover gør vi følgende: